Buitenschoolse opvang

Op het schoolplein van OBS Jules Verne is Knikkebol gevestigd, voor de voor- en naschoolse opvang. U kunt hier klikken voor meer informatie over Knikkebol.

In school, naast de kleuterklassen, is peuterspeelzaal het Speelhuisje gevestigd. U kunt hier klikken voor meer informatie over het Speelhuisje