Extra uitdaging en ondersteuning

Masterclasses

Twee kinderen uit groep 8 worden geselecteerd om op drie verschillende scholen (Murmellius, Dalton College en Willem Blaeu) kennis te maken met het Middelbaar onderwijs.

Deze kinderen krijgen extra uitdaging, die nog niet op de basisschool aan bod komen, zoals Grieks of Latijn, Natuur- en Scheikunde.

 

Academie072

 

Brede school Academie072 is dé plek in Alkmaar waar talent groeit en kinderen hun mogelijkheden vergroten.

Academie072 is een buitenschoolse leerplek bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Het gaat om kinderen die naar het VMBO, Havo of VWO kunnen, maar die soms nog moeite hebben met taal of begrijpend lezen.In Academie072 krijgen kinderen de gelegenheid om te werken aan hun taalvaardigheid, zodat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen.

Academie072 geeft les in woordenschat, begrijpend lezen en leercompetenties. Allemaal belangrijke vaardigheiden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan. De lessen vinden plaats na schooltijd, op dinsdagmiddag. Ook werken de kinderen thuis aan hun projecten.

 

Lees meer