ICT op school

Vanaf groep 1 werken de kinderen achter de computer, laptop of tablet. Kinderen oefenen met rekenen en spelling via Basispoort. Hierdoor wordt ook gewerkt aan de ICT basisvaardigheden. Ook zijn we al weer een tijdje bezig met programmeren (computational thinking). Dit doen we op verschillende manieren:
We programmeren OzoBots via een stift of via de computer. Ook gebruiken we Micro:bits om te programmeren. Daarnaast kunnen kinderen vanaf groep 2 aan de slag met programmeren via code.org.

Naast het digitale programmeren, programmeren we ook zonder de computer. Met kralenplanken (codeerplanken) maken we de mooiste tekeningen en met Let's go Code programmeren we onszelf.

 

Digitale geletterdheid

 

Elk jaar doen groep 7 en 8 mee aan de week van de mediawijsheid: de mediamasters (www.mediamasters.nl). Naast deze lessen, wordt er vanaf de kleuters tot en met groep 8 aandacht geschonken aan mediawijsheid. Meerdere keren per schooljaar wordt er een les gegeven hoe de kinderen veilig op de computer kunnen werken. 

Naast computational thinking en mediawijsheid besteden we op school aan aandacht aan de ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden, onder andere door het maken van werkstukken in de groepen 6 t/m 8. 

Protocol ICT

Onze leerlingen werken op het netwerk van de Jules Verne. Daar zijn we best een beetje trots op. We willen graag dat iedereen zijn rechten kent maar ook zijn plichten. Die plichten of afspraken zijn neergelegd in een protocol dat zowel door de ouders als de leerling wordt ondertekend. 

ICT voor thuis

 

De kinderen werken op school met Basispoort. Ook thuis kunnen ze hiermee oefenen: ​​​​

Basispoort voor thuis

Andere interessante websites zijn:

Leestrainer

Lezen: woordentrainer

Oefen website Rendierhof

Spelling oefenen

Taal oefenen