Ouders op school

Een basisschool kan niet zonder ouders. Binnen OBS Jules Verne zijn veel ouders actief, als lid van de OR en de MR, maar ook helpen er veel ouders met diverse activiteiten op school: met Estafette lezen, het handvaardigheidscircuit, versieren van de school etc.

Klassenouder

Elke groep heeft ook een (of twee) klassenouder(s). De klassenouder wordt ingeschakeld als een soort tussenpersoon, in de communicatie tussen leerkracht en ouders. Bijvoorbeeld bij activiteiten waar hulp bij nodig is. 

 

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat doet de MR?In de MR hebben leraren en ouders zitting. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen. Zo denken ouders mee over punten die van grote invloed zijn op het klimaat en het onderwijs. De medezeggenschapsraad bestaat uit drie leraren en drie ouders en komt gemiddeld eenmaal per zes weken bijeen. Soms wordt de directeur uitgenodigd om toelichting te geven op enkele onderwerpen. De directeur treedt ook als vertegenwoordiger van het bestuur. Eén ouder en één leerkracht worden afgevaardigd om zitting te hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).Mocht u vragen hebben over beleidszaken, die niet met de leerkracht besproken kan worden, kunt u de MR contacten.

Ouders: Patrick, Humphrey, Claudia en voor de GMR heeft Lianne  zitting in de MR. Vanuit het team zitten juf Kim, juf Anke en juf Gonneke in de MR.

De MR is bereikbaar op het volgende emailadres: mrjulesverne@ronduitonderwijs.nl

E-mail naar de MR

De Ouderraad (OR)

Veel activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd door of in samenwerking met de ouderraad. Onze actieve ouderraad bestaat uit ongeveer 8 ouders en komt gemiddeld éénmaal per maand bijeen. Aan de vergadering nemen ook enkele leraren deel. De ouderraad verzorgt mede met het team de aankleding van de school. De ouderraad vraagt voor al haar activiteiten rond de school een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bijdrage kan middels gespreide betaling worden voldaan. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of de directeur van de school. Met deze bijdrage wordt onder meer het volgende betaald:
- Sinterklaasfeest
- kerstviering/kerstmaaltijd
- winterbios
- sponsorloop
- disco
- zomerfeest

Nieuwe ouders zijn welkom om zitting te

nemen in de Ouderraad.
E-mail: ouderraadjulesverne@hotmail.com

 

Ouderbetrokkenheid

 

Tot een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen van ouderbetrokkenheid gehoord. Tegenwoordig is het een onderwerp dat volop in de schijnwerpers staat. Onderwijsinstellingen, ouder- en belangenorganisaties, de overheid , wetenschappers en andere experts: iedereen vindt de samenwerking tussen scholen, leraren en ouders ineens erg belangrijk. En dat is het ook!

Op de Jules Verne willen we nadenken over hoe we ouderbetrokkenheid beter vorm kunnen geven.