Privacy

Iedereen heeft het recht op privacy en daarom dienen persoonsgegevens goed beschermd te worden. Ronduit verwerkt als onderwijsinstelling persoonsgegevens van u en van de leerlingen en wij hechten grote waarde aan de bescherming hiervan. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden ons aan de wet. U kunt erop rekenen dat de gegevens van u en de leerlingen bij ons veilig zijn. Ronduit biedt de leerlingen een veilige leeromgeving, ook op het gebied van privacy.

 

Vervolg privacy 

 

In deze privacyverklaring informeren wij u, hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van u en de leerlingen. o.a. kunt u lezen met welk doel wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, wat de grondslag hierbij is, welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij veilig met de persoonsgegevens omgaan. Daarnaast vindt u informatie over hoe lang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.