SOVON

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) omvat acht scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in de kop van Noord Holland. Elk jaar komt er iemand uitleg geven over het voortgezet onderwijs. Ouders uit groep 7 en 8 krijgen hier een uitnodiging voor.

 

Samen SOVON

Negen scholen, 6.700 leerlingen en 950 professionals. Samen SOVON!

Voortgezet onderwijs begint voor ons met het besef dat íeder kind recht heeft om zijn talenten te ontdekken en ambities waar te maken.Met ons diverse en eigentijdse onderwijsaanbod, onderscheidend in de regio, maken wij dat mogelijk. We respecteren verschillen in levensbeschouwing en achtergrond van leerlingen en collega’s en hechten waarde aan een omgeving waarin iedereen zich veilig en betrokken voelt.

Klik op de onderstaande link voor meer informatie over SOVON.

 

Lees meer over SOVON