Interne plusklas

Kinderen met een hoge intelligentie staan vaak anders in de wereld. Vaak doen ze anders, denken ze anders, leren ze anders of hebben ze andere belangstellingen. De interne plusklas biedt deze kinderen uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden en competenties. Dit is voor leerlingen uit groep 4 t/m 8. De groepsleerkracht bekijkt samen met de IB’er welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. De kinderen komen 1x in de week bij elkaar samen voor een tijdsduur van 45 minuten. In de klas werken de kinderen aan een compact programma voor rekenen en taal, bestaande uit een basispakket van de leerstof. Hierdoor ontstaat structureel tijd waarin zij aan hun plusopdrachten/projecten kunnen werken.

 

Bovenbestuurlijke plusklas (BBP) PPO-NK

 

Naast de plusklas op school is er een bovenbestuurlijke plusklas (Samenwerkingsverband). Dit is voor kinderen uit groep 5 t/m 7 met een hoge intelligentie die meer uitdaging nodig hebben naast de aangeboden extra uitdaging op school (interne plusklas). De kinderen komen 1x per week een ochtend bij elkaar. Hierbij wordt rekening gehouden met meer factoren, zoals motivatie, creativiteit en relaties. Er wordt projectmatig gewerkt vanuit de 3 pijlers: Leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. In de klas wordt er tijd vrij gemaakt om aan deze projecten te werken. Voor deze plusklas is vanuit het Samenwerkingsverband een aannamebeleid opgesteld.