Fysiotherapie en logopedie

Op de Jules Verne is het mogelijk om gebruik te maken van een (kinder) fysiotherapeut of een logopedist(e).

Fysiotherapie

Kinderen met motorische problemen, neurologische problemen, problemen met spieren of gewrichten, aandachtsproblemen, een vorm van autisme of gedragsstoornis, zindelijkheidsproblemen, hypermobiliteit of afwijkend looppatroon etc. kan in de school door de fysiotherapeut behandeld worden. Dit kan zonder verwijzing van de huisarts en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De leerkrachten zullen altijd eerst met u in gesprek gaan om te kijken wat er mogelijk is.

 

Logopedie 

 

Naast de fysiotherapeut hebben we een logopedist(e) op school. Een logopedist behandelt kinderen die een spraak en/of een taalachterstand hebben. U kunt voor advies bij de logopedist terecht. Leerkrachten kunnen ook advies vragen als zij problemen ervaren met betrekking tot de spraak-taalontwikkeling bij de kinderen uit hun groep. De verwijzing voor logopedie loopt via de huisarts en wordt meestal vergoed via de zorgverzekering. Een formulier voor aanmelding is beschikbaar bij de logopedist.