Opleiden / Stage

OBS Jules Verne heeft nauwe contacten met diverse middelbare en hoge scholen. Er zijn diverse manieren om bij ons stage te lopen of ons te ondersteunen.

We hebben regelmatig een sportdag waarbij of het Van der Meij of het Horizon College ondersteunt. Daarnaast zijn wij als school minimaal één keer per jaar te vinden op het Clusius College voor een les gezonde voeding. Leerlingen van Heliomare komen ons op school ondersteunen. 

 

Aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten

Studenten van Hogeschool INHolland komen stage lopen om het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Ook studenten van het Horizon College lopen stage voor het vak onderwijsassistent.