Praktisch

Jules Verne heeft een directeur, die samen met de Intern Begeleider en de bouwcoördinatoren leiding geeft aan het team. Jules Verne is verdeeld in twee bouwen: de onder- (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw (groep 5 t/m 8). De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur, zitten bouwvergaderingen voor en bewaken de uitvoering van het beleid in de bouwen. Zo vormen zij de schakel tussen de werkvloer en de directie.

De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor alles wat er in hun groep gebeurt. Voor goed onderwijs, een goede sfeer en positief contact met kinderen en ouders. In sommige groepen wordt een onderwijsassistent ingezet.De Intern Begeleider heeft een speciale zorgtaak in de school. Zij bewaakt de doorgaande lijn en begeleidt de zorg voor de kinderen in brede zin. Op Jules Verne werken ook nog een administratief medewerkster en een conciërge.

 

Groeps- en taakverdeling 

 

Dit schooljaar hebben we naast twee kleuterklassen, zes homogene groepen (groep 3 t/m 8). De onderbouw groepen worden ondersteund door twee onderwijsassistenten. De bovenbouw maakt gebruikt van de 'flexgroep'. 

Tevens is er wekelijks na schooltijd de Academie072, een buitenschoolse leeromgeving voor kinderen, die worden begeleid om tot betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat te komen. Hierdoor vergroeten zij hun kansen voor het voortgezet onderwijs en de toekomst.

Hieronder kunt u de groepsindeling vinden.

Groepsindeling

Engels
Op de Jules Verne wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden. Naast de lessen besteden we ook aandacht aan verschillende Engelse momenten, zoals een Engels boekje lezen, benoemen wat je eet in het Engels en op vrijdag begroeten we elkaar in het Engels. 

Cultuur
Er wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Samen met cultuurcoaches van Artiance verzorgen de groepsdocenten verschillende lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming. De interne cultuurcoördinator verzorgt, samen met de leerkrachten, een uitgelezen programma van culturele activiteiten, zoals een museumbezoek of workshops.

Interne plusklas

 

Elke vrijdag krijgen verschillende kinderen de gelegenheid om tot nog meer uitdaging te komen in de plusklas. De interne plusklas biedt kinderen uitdaging en stimuleert de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden en competenties

 

Lees meer