The Leader in Me

De OBS Jules Verne heeft voor een primeur gezorgd in Alkmaar, het is de eerste basisschool volgens het Leader in Me principe in de stad. In dit concept werken het schoolteam, de kinderen en ouders samen om de leerlingen tools mee te geven voor een goede toekomst, waarbij de leerlingen leren communiceren, samenwerken, ondernemen en zelf keuzes maken. Kinderen komen met plezier naar school en worden voorbereid naar een passende vervolgopleiding.

 

 

 

De zeven gewoonten

Leader in Me gaat niet zo zeer over dingen anders doen, maar meer over kijken vanuit een andere mind-set. Het eerste jaar was een leerproces voor de leerkrachten van de Jules Verne, waarbij de denkwijze van Dr. Stephen Covey zijn gevolgd: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Deze 7 gewoonten worden als metafoor uitgebeeld in een boom. Zo zijn eerste drie gewoonten gericht op de eigen ontwikkeling, de wortels van de boom. Stap 4,5 en 6 zijn gericht op hoe je kunt samenwerken met anderen om jezelf te versterken, de stam van de boom en stap 7 is de belangrijkste: hoe zorg ik goed voor mezelf om goed te kunnen presteren, de kruin van de boom. Deze boom staat als herinnering prominent in de Jules Verne.

Start in 2021

2021 stond in het teken voor leerkrachten dit leerproces over te brengen op de leerlingen en hun ouders. Ons doel is dat elk kind in staat is zelf keuzes te maken. Zowel sociaal emotioneel als cognitief. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Met de Leader in Me-aanpak hebben we een gestructureerde en speelse manier in handen om de kinderen te laten werken aan zijn of haar eigenschappen en doelen, welke nodig zijn om zich optimaal te ontwikkelen.

Brochure Leader in me

 

Hieronder vindt u onze brochure / oudergids & een informatieboekje.