Cultuur

Op de Jules Verne wordt veel aandacht besteed aan kunstzinnige vorming. Er worden lessen drama, muziek, dans en beeldende vorming gegeven door docenten van Artiance. Deze docenten, cultuurcoaches, geven in blokken les, zowel onder schooltijd als naschools. De interne cultuurcoördinator (ICC) verzorgt in samenspraak met de leerkrachten een uitgelezen programma van culturele activiteiten: van museumbezoek tot dansworkshops en van fluiten maken tot theatervoorstellingen in de gymzaal. Veelvuldig worden ouders in de gelegenheid gesteld de kunstzinnige verrichtingen van hun kinderen te zien en te horen, soms bij presentaties voor de gehele school en soms in kleinere kring in het klas- of speellokaal.

Voorstellingen en workshops

 

De school laat kinderen zoveel mogelijk kennismaken bij voorstellingen en in workshops met alle vormen van kunst maar kan geen korting bedingen bij kunstinstellingen voor individuele leerlingen. Wel kan ICC een rol spelen als intermediair voor gemeentelijke subsidie voor lidmaatschap van een vereniging voor kunst of sport. https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Schimmenspel

Begin oktober '20 hebben alle klassen mee gedaan met het maken van een schimmenspel, onder leiding van Ellen Scholten van Poppentheather Belletje Sterk. Elke klas met een eigen thema. Dit is het resultaat:  

Wonderbaarlijke reizen op de Jules Verne (schimmenspel)