POVO

De leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor de keuze welk vervolgonderwijs de leerlingen gaan volgen. Wij weten dat dit voor ouders en leerlingen een belangrijke stap is, vandaar dat wij hier de uiterste zorg aan willen besteden. 

Halverwege groep 7 krijgt uw kind het voorlopige schooladvies voor de middelbare school. Een jaar later krijgt uw kind het definitieve advies. Half april kan het definitieve schooladvies nog eventueel naar boven bijgesteld worden, als op de IEP toets hoger gescoord wordt dan het definitief advies. Mocht er minder gescoord worden op de IEP toets, dan mag het advies niet naar beneden worden bijgesteld.

 

VO gids

Aan het begin van het schooljaar worden de ouders van leerlingen uit groep 8 op de hoogte gesteld van de stappen om te komen tot een verantwoorde schoolkeuze en de aanmelding voor de nieuwe school. Elke groep 8 leerling zal een VO-gids ontvangen, waarin alle open dagen, leerlingmiddagen en informatie van alle middelbare scholen in de regio staat beschreven.

In een gesprek met de ouders (en de leerling) wordt het advies van de school voor de schoolkeuze besproken. Het advies komt tot stand op basis van gegevens van de ontwikkeling van de leerling (werkhouding, motivatie, doorzettingsvermogen, toets resultaten, observaties, cognitieve ontwikkeling).Tevens worden besproken de stappen die gezet moeten worden om de leerling aan te melden voor de school voor voortgezet onderwijs.

Het is aan te raden om u in groep 7 al te oriënteren op de mogelijkheden van het voortgezet onderwijs. Wij adviseren om meerdere scholen te bezoeken om zo de beste keuze te maken.

 

Lees meer over De VO Gids