Oudersteunpunt

Het Samenwerkingsverband PPO-NK (Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland) heeft een Oudersteunpunt Passend Onderwijs. Hier kunnen ouders terecht met vragen over passend onderwijs en worden zij ondersteund bij hun zoektocht.

Het steunpunt kent een laagdrempelige toegang voor ouders: online en telefonisch. Ook gesprekken op school en huisbezoeken behoren tot de mogelijkheden.

Ouders en kind

 

Passend onderwijs staat of valt met een goede samenwerking tussen het kind, ouders en de school. Ouders zien wij als educatieve partners. Als je kind een steun in de rug nodig heeft, dan kijken we samen met de school wat er nodig is om weer verder te gaan. Soms in combinatie met passende zorg en passende opvoeding.

Het is daarbij belangrijk dat ouders weten bij wie je terecht kunt met vragen. Het Oudersteunpunt helpt daarbij. 

 

Lees meer over het Oudersteunpunt