Ons onderwijs

Brede school: 

Er is een samenwerking met de andere scholen voor een naschools aanbod in de wijk. Twee keer per jaar kunnen kinderen inschrijven via de website: www.stadskidsalkmaar.nl.

IKC

In het  schooljaar 22-23 gaan we samen met een kinderopvangorganisatie aan de slag om een integraal kindcentrum op te starten, zodat een goede doorgaande lijn ontstaat voor 2 t/m 12 jarigen. Verdere informatie volgt nog. 

 

 

 

 

Identiteit

 

Onze school is een openbare basisschool. Hij staat open voor iedereen, ongeacht opvattingen, godsdienst, huidskleur, geaardhied en cultuur. Op deze manier is onze school een afspiegeling van de samenleving. 

Onze kinderen komen uit gezinnen die verschillen in levensbeschouwing en cultuur. Juist die verschillen dragen bij aan een rijke leeromgeving. De Jules Verne wil, samen met de ouders, de kinderen in aanraking brengen met allerlei onderdelen van de maatschappij. Respect voor elkaar staat hierbij centraal.