Jules Verne

Een wereld van verschil. Leren voor nu en later!

Jules Verne wil een omgeving bieden waar kinderen, ouders en leerkrachten zich gerespecteerd en veilig voelen. 

Er wordt ingespeeld op culturele en maatschappelijke verschillen. Juist die verschillen vormen een rijke leeromgeving voor onze kinderen.

Identiteit

Onze school is een openbare basisschool. Hij staat open voor iedereen, ongeacht opvattingen, godsdienst, huidskleur, geaardheid en cultuur. Op deze manier is onze school een afspiegeling van de samenleving.

Onze kinderen komen uit gezinnen die verschillen in levensbeschouwing en cultuur. Juist die verschillen dragen bij aan een rijke leeromgeving. De Jules Verne wil, samen met de ouders, de kinderen in aanraking brengen met allerlei onderdelen van de maatschappij. Respect voor elkaar staat daarbij centraal.

The Leader in Me

In dit concept werken het schoolteam, de kinderen en ouders samen om de leerlingen tools mee te geven voor een goede toekomst, waarbij de leerlingen leren communiceren, samenwerken, ondernemen en zelf keuzes maken. Kinderen komen met plezier naar school en worden voorbereid naar een passende vervolgopleiding.

Onze kernwaarden:
Vertrouwen hebben in jezelf en anderen. Lief zijn voor elkaar en goed zijn voor jezelf. Het behalen van eigen doelen en groepsdoelen.

Vignet gezonde school

Op de gevel van onze school hangt het vignet “Gezonde school” voor Voeding en Sport en Bewegen. Wij werken structureel aan gezondheid en verbinden dit met verschillende lessen. 

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Dit is aangetoond door meerdere onderzoeken. Als school willen we hier aan bijdragen door bij de kinderen gezond eten en drinken te stimuleren.

Ook hebben wij een vignet "sport en bewegen". Bewegend leren is daar ook een onderdeel van.

Nieuws

Agenda

Academie072

Onze school heeft de Academie072, een buitenschoolse leerplek bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6 t/m 8. In de Academie072 gebruiken kinderen hun talenten om te groeien en een betere lees- en taalvaardigheid te ontwikkelen. Hiermee vergroten zij hun mogelijkheden. Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids.

Nieuwe leerling aanmelden

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden, willen wij van harte uitnodigen voor een informatief gesprek. U kunt een afspraak maken met Ingrid IJsseldijk, onze directeur van de school, via een email naar directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl of bellen naar 072-5628900. U kunt ook het contactformulier invullen, door op onderstaande knop te klikken.

U krijgt dan mondeling alle informatie die u wenst en, indien u dit op prijs stelt, een rondgang door de school. Ook zullen wij uitvoerig op uw eventuele vragen ingaan. In dit verband raden wij u aan deze afspraak te maken onder schooltijd. U kunt dan de school “in bedrijf” zien. Tevens krijgt u informatie mee naar huis.

 

Vraag hier je rondleiding aan!