KMPO

De kwaliteitsmeter PO is afgenomen in april 2022. In de richtlijnen zijn criteria voor zwakke en sterke punten opgesteld. In het document hieronder de analyse van de zwakke en sterke punten per afgenomen groep. Voor het verbeteren van de ‘zwakste’ punten zijn deze punten opgenomen in een plan van aanpak.

 

Plan van aanpak